KURUMSAL KİMLİK TASARIMI

KURUMSAL KİMLİK TASARIMI

KURUMSAL KİMLİK TASARIMI
Logo çalışmasından kurumsal tüm evrakların oluşturulmasına uzanan geniş ve kapsamlı bir çalışmadır.

Bir kuruluşun özeti denilebilecek bu iş, yüksek hedefleri olan tüm şirketlerin profesyonel ajanslarla oluşturması gereken özenli bir süreçtir. Aksi halde birbirinin kopyası olan özensiz çalışamalara maruz kalabilir, bu tarz çalışmalar ile  firmanızın gerçek değerini yansıtamayabilirsiniz.

Kurumsal kimlik oluşturma süreci Evrimnet’te kapsamlı bir proje olarak ele alınır ve katalog, broşür, yazışma evrakları gibi kurumsal unsurlar kendi hiyerarşisi içersindeki bir sırayla, yaratıcı çalışmalar sonucundanda ortaya konur.
 
Evrimnet bir çok müşterimizin kurumsal kimlik tasarımına imza atmıştır. TEKLİF AL